POZIV NA DOSTAVU PONUDA – Jednostavne nabave Hotelske usluge (dvorana, catering, smještaj)

Datum: 01.03.2021

Podaci o naručitelju:
Naziv: SINDIKAT ŽELJEZNIČARA HRVATSKE
Adresa: Trg Francuske republike 13, 10000, Zagreb
Tel: +385 1 370 75 81
Fax: +385 1 370 24 24
E-mail: szh@szh.hr
OIB: 36581232698

Opis predmeta nabave:
Sindikata željezničara Hrvatske otvara javnu ponudu za usluge Hotela koji će nam biti u mogućnosti pružiti organizaciju četiri obuke u Zagrebu u okviru projekta „DeWoTed: Zalaganje za poštene i pristojne radne uvjete u željezničkom sektoru Hrvatske“ sa sljedećim zahtjevima:

  • Predviđeno je da se organiziraju 4 obuke u Zagrebu, od kraja ožujka do početka svibnja 2021 godine, sa sljedećim detaljima:
  • Broj sudionika: 20 sudionika-1stručnjak na svakom sastanku
  • Trajanje obuke: 2-dana
  • Početak/Završetak obuke: od 09:00 ujutro -17:00 popodne
  • Noćenja (broj osobe/broj noćenja): 2 sobe / 1 noćenje

Potrebne usluge:

  1. Usluge Kateringa za 21 osobu:Stanka za kavu + ručak za 21 sudionika i voda u dvorani
  2. Velika radna dvorana koja može osigurati da je između svakog sudionika obavezan propisani razmak od 2 m (dovoljno velika da se ispoštuju svi propisi i mjere za zaštitu od Covid-19, da bi se moglo smjestiti 20 sudionika +1stručnjak+ 2 prevoditelja,jedna kabina za prevođenje + 1 tehničar).
  3. Usluge smještaja (broj osobe/broj noćenja): 2 sobe/1 noćenje

Može doći do promjena broja osobe za smještaj i katering.
Projekt DEWOTED je pod pokroviteljstvom norveških fondova 2014.-2020. godine.

Rok i način dostave ponude:
Rok za dostavu ponude je 15 dana (petnaeset) dana. Rok počinje teći od prvog sljedećeg dana od dana objave poziva na dostavu ponude te završava istekom zadnjeg dana tog roka. Državni blagdani, subote i nedjelje ne utječu na početak i tijek roka.

Naručitelj poziva zainteresirane ponuditelje da svoje ponude dostave elektroničkim putem na adresu: szh@szh.hr
Otvaranje ponuda nije javno.

Kriterij za odabir ponude: najniža cijena

S poštovanjem,

SZH team