O PROJEKTU

Glavna svrha DeWoTed-a je poboljšati izglede za fer i pristojne radne uvjete u željezničkom sektoru u Hrvatskoj:
 • Stvaranje okvira za bolji pristup pristojnim radnim ugovorima u željezničkom sektoru koji su pilot u HŽ Infrastrukturi d.o.o.
 • Poboljšanje vještina i kompetencija sudionika socijalnog dijaloga za pitanja dostojanstvenog rada
 • Podizanje svijesti zaposlenika, poslodavaca i donosilaca odluka o prednostima dostojnog rada u željezničkom sektoru

Pokusno djelovanje će rezultirati pojačanom provedbom programa za dostojanstven rad (pravedni i pristojni radni uvjeti) – ishod 2.


Planirane su sljedeće aktivnosti za razdoblje od 24 mjeseca:
 1. Pripremni sastanak odbora za upravljanje radi utvrđivanja najrelevantnijih tema
 2. Četiri regionalne rasprave s regionalnim i lokalnim zaposlenicima i regionalnim odborima
 3. Edukacijske radionice, osposobljavanja socijalnih partnera i stručnjaka u Zagrebu
 4. Četiri regionalne radionice za predstavnike i članove partnerskih organizacija u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku
 5. Knjigu najboljih praksi
 6. Popratna konferencija
 7. Kampanja putem društvenih medija
Ishod

Poboljšana provedba programa za dostojanstven rad (pravedni i pristojni radni uvjeti)

Projektne aktivnosti
 • Te su aktivnosti osmišljene tako da imaju najveći utjecaj na dionike i daju sljedeće rezultate:
 • Jačanje dijaloga o pristojnim radnim uvjetima između SŽH-a kao sindikalne organizacije, HŽ Infrastrukture d.o.o.. regionalnih i lokalnih odbora partnerskih organizacija i donositelja odluka i drugih dionika (posebno kao rezultat aktivnosti 2., 4., 6.)
 • Planiranje pristojnih radnih uvjeta u politikama i sporazumima s društvom HŽ Infrastruktura kao rezultat socijalnog dijaloga utemeljenog na dobroj praksi (posebno kao rezultat aktivnosti 3. – 4.)
 • Pojačana svijest javnosti o važnosti pristojnih radnih uvjeta u politikama i praksi u cijelom željezničkom sektoru (Aktivnost 4. – 7.)

Utvrđivanjem matrice pitanja važnih za dostojanstvene radne uvjete koja će kao goruća pitanja u sektoru biti temeljem za raspravu putem socijalnog dijaloga, uspostavit će se osnova za bolji pristup boljim uvjetima rada. Nakon početnog mapiranja, zaposlenici i poslodavci na regionalnoj i lokalnoj razini potpisat će i komentirati matricu ključnih pitanja koja su dogovorena te će također dati preporuke za poboljšanje radnih uvjeta u sektoru u obje dimenzije – zakonodavnoj teoriji  i u praksi. Za to ćemo koristiti pristup odozdo prema gore putem regionalnih konferencija skupine odbora za upravljanje. Konačni okvir za bolji pristup radnom okruženju bit će praksa tijekom osposobljavanja. Osim toga, na četiri osposobljavanja u vezi sa socijalnim dijalogom za pitanja dostojnog rada prisustvovat će ne samo stručno osoblje iz organizacija, već i predstavnici socijalnih partnera koji sudjeluju u socijalnom dijalogu iz SŽH-a i HŽ Infrastrukture.

Niz programa osposobljavanja prilagođenih potrebama organizirat će se radi jačanja vještina i kompetencija u socijalnom dijalogu za pitanja dostojanstvenog rada koja su raspoređena na početku provedbe projekta. DeWoTed će također osigurati jačanje svijesti zaposlenika koji broje više od 4189 osoba u poduzeću o pitanjima dostojnog rada putem medijske kampanje, ali i putem regionalnih radionica za zaposlenike i poslodavce iz cijelog željezničkog sektora. Tijekom radionica u hrvatskim regijama mjerljiva poboljšanja pilot-projekta bit će predstavljena i u preporukama o politikama koje će se uputiti donositeljima sektorskih odluka. Kako bismo osigurali prijenos znanja i najboljih praksi, u pripremnoj fazi prijedloga projekta pozvali smo dvije norveške relevantne organizacije iz željezničkog sektora da se pridruže projektu.

S obzirom na to da sudjelovanje nisu potvrdile pozvane norveške organizacije, Norvešku ćemo ti  putem norveških stručnjaka kao vanjskih stručnjaka kako bi se pridružili sastancima i pružili prezentaciju dobre prakse i predavače o odabranim temama tijekom provedbe projekta.