PARTNERI

Aplikant

Sindikat željezničara Hrvatske – SŽH je osnovan 1992. godine ( do 1995. godine djelovao je pod nazivom Samostalni sindikat prometno transportnih radnika Hrvatske – SSPRH)

Na nacionalnoj razini SŽH je udružen u središnjicu Nezavisni hrvatski sindikati – NHS, a na međunarodnoj razini član  je Europske federacije radnika u prometu – ETF i Međunarodne federacije radnika u prometu – ITF.

SŽH djeluje u području zaštite gospodarskih i socijalnih prava i interesa svojih članova te se u potpunosti pridržava načela sindikalnog pokreta i načela međunarodne organizacije rada. SŽH je reprezentativan u svim HŽ društvima te okuplja 2000 članova zaposlenih u željezničkim  matičnim  i kćerinskim  društavima. Sjedište SŽH-a nalazi se u Zagrebu, ali ima 25 regionalnih ureda koji predstavljaju željezničke radnike u svim hrvatskim županijama.

Partner

Društvo HŽ Infrastruktura d.o.o. sudjeluje u upravljanju, održavanju i izgradnji željezničke infrastrukture kao svoje osnovne djelatnosti. Društvo HŽ Infrastruktura d.o.o. kao korisnik bespovratnih sredstava pretpristupnih instrumenata (ISPA i IPA) steklo je dragocjeno iskustvo i znanje u provedbi projekata financiranih iz pretpristupnih fondova. Isto se nastavlja financijskim okvirom za razdoblje 2007. – 2013. i projektima koje financira EU, a koji se financiraju u okviru financijskog okvira 2014. – 2020. Potrebni institucijski i administrativni kapaciteti za pripremu i provedbu projekata koji se sufinanciraju sredstvima EU-a osiguravaju sektor za razvoj, pripremu i provedbu ulaganja i sredstava EU-a. Društvo HŽ Infrastruktura d.o.o. kao poduzeće imat će ključnu ulogu u projektu.