Zalaganje za poštene i dostojanstvene radne uvjete u Hrvatskom željezničkom sektoru

Zapošljavanje i uvjeti rada u željezničkom sektoru u Hrvatskoj znatno su se promijenili u proteklim godinama, a liberalizacija sektora potaknula je potrebu za većom učinkovitošću. S jedne strane, stara javna trgovačka društva postala su neovisna društva u državnom vlasništvu koja posluju u skladu s tržišnim pravilima te su stoga izložena pritisku za povećanjem svoje produktivnosti. S druge strane, novi sudionici pokušavaju ostvariti tržišni udio jer su konkurentni i sposobni pružati usluge na fleksibilan način. Osim toga, nove tehnologije (internetska prodaja karata, daljinsko upravljanje vlakovima itd.) mijenjaju količinu radne snage i profile radnih mjesta koje zahtijeva sektor. Kao i pad razine zaposlenosti u pozicioniranim poduzećima, proces liberalizacije te podugovaranje aktivnosti imaju posljedice po radne uvjete.


Sindikati su kritični prema smanjenju razine zaštite radne snage u korist profita poduzeća koje proizlazi iz liberalizacije i sektorskog restrukturiranja te s različitim stupnjem podugovaranja i eksternalizacije aktivnosti. Sindikati pokazuju da su fragmentacija i privatizacija, zajedno s potrebom smanjenja troškova, dovela do većih gubitaka radnih mjesta, fleksibilnijih radnih odnosa, duljeg radnog vremena, veće fleksibilnosti radnog vremena, pritiska na kretanja plaća, uklanjanja socijalnih naknada u društvu, manjeg pristupa izobrazbi. Iako poslodavci podržavaju liberalizaciju tog sektora, dijele stajalište da se kvaliteta usluge te zdravlje i sigurnost željezničkih radnika moraju štititi i da se mora izbjegavati tržišno natjecanje isključivo na temelju razlika u radnim uvjetima.

Podržana od strane Norveške kroz Norveške grantove 2014-2021,u okviru programa “Socijalni dijalog – dostojanstven rad”